Elezioni Davoli 2020, Giuseppe Papaleo eletto Sindaco

Elezioni Davoli 2020, Giuseppe Papaleo eletto Sindaco